top of page

העליון פסק: הצעירה שמשרד הפנים סירב לאזרח לא תגורש מהארץ


ניר חסון, הארץ


"בית המשפט העליון הורה למשרד הפנים לבטל את גירושה מישראל של צעירה בת 20.הצעירה, טטיאנה קוזמינה, הגיעה לארץ יחד עם אמה בשנת 2010, לאחר שהאם נישאה לישראלי. האם החלה בתהליך התאזרחות בישראל, אך משרד הפנים סירב לכלול גם את הבת בתהליך. זאת משום שאביה הביולוגי לא נתן את הסכמתו להתאזרחות שלה. למרות שכבר לפני שנתיים עברה קוזמינה את גיל 18, סירב משרד הפנים לסגת מדרישתו לקבל את הסכמת האב. למרות זאת, דחה בית המשפט המחוזי את עתירת המשפחה למנוע את הגירוש."

"עו"ד לוסטיגמן ועו"ד בלנק מסרו בתגובה להחלטה: "אנחנו מברכים על פסק הדין ושמחים שלטטיאנה תהיה שלווה סוף סוף, אחרי הסבל שעברה. זה מצער שצריך להגיע לבית המשפט העליון כדי לחייב את משרד הפנים לנהוג על פי החוק ועל פי נורמות אנושיות טריוויאליות".


bottom of page