Tort Law

حوادث وأضرار

נזיקין

isok_illustration-11-11-11-11.png

במהלך חיינו אנו נאלצים להתמודד לעתים עם מקרים לא נעימים בהם נגרמים לנו נזקי רכוש או גוף, בין בתאונות דרכים, בבית או בעבודה. מטרת דיני הנזיקין היא עשיית צדק ומתן תיקון למי שנפגע, ולעתים נדרש להתמודדות ממושכת עם החלמה ושיקום.

החוק בישראל מאפשר במקרים רבים קבלת פיצוי הולם בגין הנזקים. לצורך כך, חשוב לבדוק מהן האפשרויות העומדות בפניכם. ייעוץ משפטי ראוי יסייע לכם להבין אם ניתן לפתור את העניין בשלבים מוקדמים ולהגיע לפשרה מוסכמת בדרכי שלום או באם נדרשת תביעה לחברת הביטוח או לבית המשפט. משרדנו מעניק ייעוץ וליווי באופן אישי ויסודי עד לקבלת פיצוי הולם לנזקיכם.

תחומי עיסוק נוספים:

areas_of_ Practice_4_normal.png
אשרות הגירה ומעמד
יעוץ משפטי
עמותות
זכויות אדם