top of page

Human Rights

حقوق الأنسان

זכויות אדם

הגנה על זכויות אדם היא יעד מרכזי של משרדנו. באמצעות הידע והניסיון שלנו, אנו מבקשים לסייע לכל בני האדם לממש את זכויותיהם באמצעות הדין והמשפט.

הגנה על זכויות בתחום ההגירה והמעמד

במסגרת עבודתנו על ענייני אשרות, הגירה ומעמד אנו מסייעים לחסרי מעמד בישראל להגן על עצמם מפני גירוש, לחיות בישראל בכבוד, בחופש תנועה, וללא חשש. אנו רואים חשיבות רבה ומכרעת בעקרון העל של טובת הילד, ומסייעים לילדים להסדיר את מעמדם ומעמד הוריהם. משרדנו מתמחה בטיפול בחסרי מעמד בעולם, לרבות של תושבי ירושלים המזרחית שמעמדם נשלל מהם על ידי המדינה.

 

הזכות לחיים ולשלמות הגוף

אנו מטפלים במקרים הומניטאריים מיוחדים של חולים / בעלי מוגבלויות שאינם יכולים לקבל טיפול רפואי בישראל נוכח היעדר מעמדם.

תחומי עיסוק נוספים:

נזיקין
אשרות הגירה ומעמד
עמותות
יעוץ משפטי
ליטיגציה

נזיקין

אשרות הגירה ומעמד

יעוץ משפטי

עמותות

bottom of page