top of page

NGOs

جمعيات خيرية

עמותות

משרד עורכי דין לוסטיגמן ובלנק הנו בעל ניסיון וידע רב בעבודה עם עמותות וארגונים. המשרד מספק יעוץ וסיוע משפטי לארגון הן בעניינים פנים-ארגוניים והן בעמידה ביעדיו והגשמת מטרותיו. אנו מנוסים בשיתופי פעולה ארוכי טווח ועבודה שוטפת עם ארגונים ועמותות, וכן בייעוץ משפטי וליטיגציה נקודתיים ומתן חוות דעת משפטיות בעברית, אנגלית וערבית.


 

 • אנו מסייעים לעמותות לעמוד במילוי כל החובות הארגוניות ועמידה בכל דרישות רשם העמותות עד לקבלת אישור ניהול תקין לרבות כתיבת תקנונים וכתיבת נהלים, וכן במיצוי זכויות הארגון.
   

 • אנו מספקים ליווי משפטי צמוד במהלך הקמת עמותה ו/או במהלך שינויים ארגוניים.
   

 • אנו מעניקים יעוץ משפטי רב תחומי בעניינים העולים תוך כדי העבודה היומיומית בארגון לרבות בעניינים שבדיני העבודה, דיני התאגידים, המשפט המנהלי והמשפט האזרחי, הכנת תצהירים, שירותים נוטריונים ועוד.
   

 • אנו עוסקים בייצוג עמותות וארגונים בבתי המשפט ובתי הדין השונים.
   

 • אנו כותבים ניירות עמדה והתייחסות לתזכירי חקיקה ומייצגים בוועדות הכנסת.

bottom of page