top of page

Litigation

تمثيل أمام المحاكم

ליטיגציה

ליטיגציה היא מלאכת ההידיינות בבית המשפט. עורכי הדין ב"לוסטיגמן ובלנק" הנם בעל ניסיון רב בייצוג משפטי מול כל הערכאות בעיקר בהגנה על זכויות אדם, התחום המנהלי והתחום האזרחי. כל אדם זכאי ליומו בבית המשפט וישנה חשיבות עצומה לייצוג ראוי, מקצועי, יסודי ואמין.

לאורך השנים ניהלנו וייצגנו מאות לקוחות בתחומים מגוונים. אנו שמים דגש על ירידה לפרטים ואיסוף כל המידע, העובדות והחומר המשפטי, הכנת אסטרטגיית פעולה, "קריאת החדר" בכדי להבין כיצד ראוי לפעול, ייצוג נחוש אך מכבד גם כאשר אנו מאתגרים את בתי המשפט במקרים מיוחדים הנחשבים "קשים". אנו לא מהססים לומר ללקוחות עוד בטרם הכניסה להליך המשפטי, האם יש טעם לפתוח בו בכלל וככל הניתן מהו הסיכוי המשפטי, כדי למנוע פגיעה כפולה בלקוח שעלול גם לשלם שכר טרחה וגם להפסיד במשפט.

לא פעם אנו סבורים שכדאי לנסות וליישב את המחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט כדי להגיע לתוצאות מוצלחות יותר. החלטה חשובה זו, העשויה לחסוך זמן וממון, תסתמך על ניסיון והיכרות עם בית המשפט והיריבים המשפטיים כדי להבין את פוטנציאל התיק, ובכדי לפתור את הבעיה המשפטית על הצד הטוב ביותר.

תחומי עיסוק נוספים:

bottom of page