top of page

שכרה בצידה


ניצן צבי כהן, דבר


הביטוח הלאומי ישלם דמי לידה לעובדת ניקיון לפי שכרה בפועל ולא לפי שכר המינימום. ביה"ד לעבודה בירושלים ביטל החלטה של הביטוח הלאומי לפיה שכרה המדווח של עובדת בת 38 מבית שמש היה פיקטיבי מאחר שעמד על כ-15 אלף ש"ח. ביה"ד מתח ביקורת על הטענה כי שכרה היה "מופרז" או "לא ראוי" רק משום שעסקה בניקיון.


עוד הבהיר השופט, כי לא הוכחה כל קרבה משפחתית או אחרת בין התובעת למעסיקתה, ולא היה סימן לקנוניה שמטרתה להונות את הביטוח הלאומי. לפיכך, הורה לשלם לה את דמי הלידה במלואם, בהתאם לשכר בתלושי השכר שהציגה.

התובעת יוצגה על ידי עו"ד תמיר בלנק שמונה על ידי הסיוע המשפטי במשרד המשפטים.


Comments


bottom of page