top of page

פלסטינים שנישאו לתושבים ישראלים לא יידרשו לשלם אלפי שקלים כתנאי לביטוח רפואי


יהונתן ליס, הארץ

פלסטינים שנישאו לתושבים ישראלים וחיים בישראל לא יידרשו יותר לשלם אלפי שקלים כדי להיות זכאים לביטוח בריאות, ותנאי הזכאות שלהם לביטוח יושוו לתנאים של פלסטינים שנישאו לאזרחים ישראלים. עד כה, פלסטינים שנישאו לבעלי מעמד תושב בישראל חוייבו לשלם למדינה במשך 27 חודשים רצופים סכום של 285 שקלים מדי חודש, ורק בסופם קיבלו זכאות לביטוח בריאות. זאת בשעה שפלסטינים שנישאו לאזרחים ישראלים ואינם תושבים, נדרשו לשלם את אותו סכום למשך שישה חודשים.


"אנחנו שמחים על כך שהמדינה עשתה בסופו של דבר את הצעד הנכון והמתבקש ונעתרה להבטחת נגישות לביטוח בריאות למבקשי איחוד משפחות", אמרה עו"ד עדי לוסטיגמן מ"רופאים לזכויות אדם", אך הוסיפה כי "כעת, עם ביטול החוק (חוק האזרחות), אין צורך עוד בהסדרים חלופיים, אלא כל אותם פונים זכאים לתעודת זהות ולביטוח בריאות ממלכתי ללא כל הפליה לעומת בני זוג שאינם פלסטינים. בנוסף, יש להבהיר כי יבוטלו חובות שנצברו למי שלא קיבלו שירותי בריאות בעת קיומן של התקנות הדרקוניות".

Comments


bottom of page