top of page

כך נוקמת הדמוקרטיה הישראלית בליית' אבו זיאדעמירה הס, הארץ

השב"כ פסק שליית' אבו זיאד, בן 30, יסכן את ביטחון ישראל אם ייסע ללונדון לשנה, לעבוד במשרד הראשי של הארגון "אמנסטי אינטרנשיונל". הסכנה הנשקפת ממנו לביטחוננו כה גדולה, שישראל אף לא התירה לו להיות לצד אמו כשגססה מסרטן בבית חולים במזרח ירושלים, מרחק כשלושה ק"מ מביתם בעיירה אל־עזרייה. אחרי מאמצים ממושכים ניתן לו היתר, אבל יומיים לאחר שהאם מתה.


אבו זיאד השיג על איסור היציאה שלו לחו"ל. הוא נענה: "הנך מעורב בפעילות החזית העממית, נשקפת סכנה מיציאתך מהשטח לביטחון האזור". הוא ביקש להסיר את המניעה הביטחונית, כדי להיות עם אמו. הוא סורב. הוא עתר לבית משפט לעניינים מינהליים, באמצעות עורך הדין תמיר בלנק. בדיון שמע השופט משה סובל בדלתיים סגורות את מה שיש לשב"כ להגיד, ופסק שזה בסדר למנוע מאבו זיאד לנסוע לחו"ל.


עם זאת נאמר בדיון, שהעותר יוכל לשוב ולבקש היתר יציאה לחו"ל, בחלוף תשעה חודשים מהגשת הבקשה האחרונה. הבקשה הוגשה, וב–1 בפברואר 2021 היא שוב נדחתה. "הנך פעיל חז"ע, ועל כן קיים חשש כי יציאתך תנוצל לטובת קידום פעילות ביטחונית", נכתב הפעם בסירוב להיתר יציאה מהארץ. אבו זיאד הציע להיפגש עם נציג השב"כ כדי ליידע אותו במישרין שלהד"ם: הוא לא היה ואיננו פעיל בחזית העממית. הצעתו לא נענתה. עורך הדין כתב עתירה מינהלית חדשה, שתידון בשבוע הבא. פרקליטות ירושלים עוד לא שלחה תגובתה.


Comments


bottom of page