top of page

העליון אסר על משרד הפנים למנוע איחוד משפחות לפי חוק האזרחות שפקע ביולי


בר פלג וחן מענית, הארץ

בית המשפט העליון אסר היום (שלישי) על משרד הפנים להמשיך לפעול בהתאם למדיניות חוק האזרחות שפקע ביולי, כפי שעשה בחצי השנה האחרונה. השופטת דפנה ברק-ארז החזירה בצו ביניים לבית המשפט המחוזי את ההחלטה בדבר עתירה מינהלית של ארגוני זכויות אדם לתת אזרחות ל-27 פלסטינים, ולא נקטה עמדה בשאלת השיקולים שצריכים להנחות את ההחלטה.


הארגונים העותרים - האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם - מסרו בתגובה כי "העליון הבהיר באופן ברור שאי אפשר להמשיך לפעול לפי חוק שפקע ולהחזיק את המשפחות בנות ערובה ליוזמות החקיקה של השרה שקד. על שרת הפנים לפעול על פי הדין שחל על כלל מבקשי המעמד בישראל". השופטים פסקו הוצאות משפט של 5,000 שקל לטובת העותרים.Commentaires


bottom of page