top of page

''דנים אותה להתפרצות'': מועמדת לגירוש לאתיופיה - למרות היותה נשאית HIV


יהיה בסדר בגל"צ, אביב לביא ונעמי רביע


אלמאז התחתנה עם אזרח ישראלי לפני עשר שנים ומאז חיה איתו בישראל. מבלי שידעה, הדביק אותה באיידס. לאחר שנפטר, הליך איחוד המשפחות שהתחילה הופסק והיא נידונה לגירוש עד 30 בנובמבר 2020.


זאת חרף היותה במערכת יחסים עם אזרח ישראלי ובהריון עם אזרח ישראלי בבטנה. הבקשה ההומניטארית שהגישה עו"ד הגר שחטר בעניינה כלל לא נבחנה בשל צו הגירוש.


רק לאחר פנייה לפרקליטות, ערר ופנייה לתכנית יהיה בסדר - כולם גם יחד הובילו להארכת אשרתה הנוכחית בשלושה חודשים לצורך בחינת הבקשה.


留言


bottom of page