top of page

אם אתם רוצים להיות ביחד, תעזבו את הארץ


שחר אילן, הארץ


בקשתה של קרובת המשפחה הפלשתינאית של ש"י עגנון להעניק אזרחות לבעלה, שף במלון היוקרה "אמריקן קולוני", נדחתה מסיבות ביטחוניות. בקשתו של האזרח ראובן עזריאל לאפשר לאשתו הרומנייה להיכנס לארץ לא נענתה במשך ארבע שנים.


Comments


bottom of page