top of page

נערה ילידת רוסיה כלואה בגלל טעות בהליך בקשת האזרחות


ניר חסון, הארץ


בעתירה שהגישה עו"ד עדי לוסטיגמן מטעם הסיוע המשפטי לבית המשפט המחוזי בירושלים נכתב: "ילדה מגיע ארצה יחד עם אמה שנישאה לאזרח ישראלי, אין לה אדם קרוב בארץ מוצאה, מלבד סבתה הקשישה. היא לומדת עברית, רוכשת חברים ועמלה על ההכנה לבחינות הבגרות. בקשה להסדרת מעמדה תלויה ועומדת לאורך זמן במשרד הפנים, הוריה – אמה ואביה החורג המשמש לה אב - מטפלים בבקשה. לפתע היא נלקחת מביתה באגרסיביות באישון לילה, נעצרת ומועדת לגירוש ממשפחתה ומביתה".


bottom of page