top of page

עבור תושבי מזרח ירושלים, כל הדרכים מובילות לסירוב אזרחות


ניר חסון, הארץ


"למרות שהחוק מאפשר עקרונית לפלסטינים תושבי מזרח העיר לקבל אזרחות, מסלול המכשולים בדרך להכרה הנכספת הופך קשה וארוך משנה לשנה. נכון להיום רק התור לקביעת המועד שבו יגיש תושב מזרח העיר את המסמכים אורך כשלוש שנים. אחר כך ימתין כשלוש־ארבע שנים נוספות להחלטה, ונדמה כי המדינה תעשה כל שביכולתה כדי למצוא סיבות לדחות אותה: החל מעברית ברמה לא מספיק טובה, דרך תהייה באשר לנאמנות למדינה ועד לחשד שהמבקש הוא בעל רכוש בשטחים.

"עורכי דין שמטפלים בנושא משוכנעים כי לא מדובר ביוזמה של הפקידים בלשכת מזרח ירושלים, אלא במדיניות מכוונת של המשרד למנוע מפלסטינים בעיר להפוך לאזרחים. "ברור שבמשרד הפנים לא רוצים את הבקשות האלו, הם לא רוצים לזהם את מרשם האוכלוסין בעוד פלסטינים", אומרת עו"ד עדי לוסטיגמן המתמחה בנושא. "ברור שהמטרה היא שיהיו כמה שפחות אזרחים ירושלמים והם בודקים בכל דרך איך לא לתת".

"על כן, כמו רוב תושבי מזרח ירושלים שמחליטים לפתוח בהליך התאזרחות, החליט עיסאווי לפנות מראש לסיוע משפטי ובחר בעו"ד לוסטיגמן, שפנתה מטעמו למשרד. תוך זמן קצר התקבלה תשובה ונקבע התור — לנובמבר 2021, שלוש שנים בדיוק אחרי הבקשה. אם לא יהיו תקלות צפויות, ייתכן שב–2025 הוא יוזמן למשרד הפנים, שם יישבע אמונים למדינת ישראל ויקבל את תעודת הזהות החדשה שלו.


bottom of page