top of page

התושבות נשללה על סמך שימוע שלא התקיים כלל


ניר חסון, הארץ


לשכת האוכלוסין במזרח ירושלים הורתה על גירושו של תושב העיר לאחר שימוע, אלא שהתושב ועורך דינו טוענים כי השימוע - בו נכחו לכאורה ושמשרד הפנים הנפיק בעבורו פרוטוקול - כלל לא התקיים. בעוד שבמוקד להגנת הפרט טוענים כי מדובר בזיוף של משרד הפנים, במשרד מסבירים כי זוהי טעות טכנית בלבד.

כאמל חלף, תושב ואדי ג'וז שבמזרח ירושלים ומהנדס היי-טק, איבד את מעמדו החוקי בישראל לאחר שעזב את הארץ לתקופה של כ-20 שנים. במהלך התקופה למד ועבד חלף בחברת היי-טק בארה"ב, התחתן, קיבל אזרחות אמריקאית ונולדו לו שם שלושה ילדים. לאחר שהתגרש שב ב-2006 חלף לישראל עם שלושת ילדיו, אולם עם חזרתו הודיעו לו כי מעמדו יישלל. כעבור שנתיים נשללה ממנו תעודת הזהות ומאז הוא מנהל מאבק על זכותו להישאר בארץ עם שלושת ילדיו.

על פי החוק, מעמדם החוקי של תושבי מזרח ירושלים, בניגוד לאזרחים רגילים, נשלל מהם אם הם עוזבים את העיר לתקופות ארוכות. ביולי האחרון קיבלה עו"ד לוסטיגמן - המייצגת יחד עם עו"ד תמיר בלנק את חלף - מכתב ממשרד הפנים שמודיע לה כי בקשתו של חלף לקבל בחזרה את תעודת הזהות שלו סורבה, ועליו לעזוב את הארץ באופן מיידי.

לוסטיגמן נדהמה לראות שבמכתב צוין גם כי לחלף נערך שימוע, כפי שמחייב החוק, ועל פי תוצאותיו הוחלט לדחות את הבקשה. זאת מאחר שככל הידוע לה, מעולם לא נערך שימוע. במשרד הפנים התעקשו ששימוע נערך, ואף הציגו פרוטוקול של ישיבת השימוע שבו נכתב כי עו"ד בלנק נכח, ואף מפורטות טענות שבלנק העלה לכאורה. אלא שבלנק לא היה בשימוע, ובאותו יום אף היה בשירות מילואים. גם חלף עצמו לא היה במשרד הפנים זה תקופה ארוכה. "לא ברור כיצד תועד שימוע, שמרשי ועו"ד בלנק לא נכחו בו. ובהמשך לכך ברי כי לא ניתן היה לקבל החלטה על בסיס שימוע שכלל לא התקיים", כתבה לוסטיגמן למשרד הפנים.

במשרד הפנים לא הסבירו את השתלשלות העניינים התמוהה וביקשו לקבוע שימוע חדש. אלא שלוסטיגמן והמוקד להגנת הפרט מסרבים להופיע לשימוע עד לבירור "ההתנהלות השערורייתית", כדבריהם. הם גם דורשים את השעייתן של שתי הפקידות שהיו מעורבות בפרשה, מטיפול בבקשתו של חלף עד לבירור התלונה. "אין לי מושג על מה הם מדברים", אמר חלף בתגובה לטענות משרד הפנים, "אני לא יודע מה אעשה אם איאלץ לעזוב, אני אצטרך להתחיל את חיי מחדש. זו סיטואציה בלתי אפשרית".

במשרד הפנים ניסו להסביר כי קרתה טעות טכנית ומדובר בשימוע שנערך לפני כארבע שנים בבקשה קודמת של חלף להשבת מעמדו החוקי. אולם לדברי בלנק, השימוע שהתקיים אז נעשה ללא פרוטוקול מודפס. ממשרד הפנים נמסר בתגובה: "השימוע האמור, על כל פרטיו, אכן נערך לפני כארבע שנים - עובדה אשר בוודאי זכורה היטב לעו"ד תמיר בלנק ולמר כאמל חלף. אי לכך, טענה בדבר זיוף המסמך הינה מרחיקת לכת ומנוגדת למציאות. בתאריך 11.7.2011 נשלחה לפונה תשובה לבקשתו להשיב את תושבותו - תשובה זהה לזו שנשלחה כמה פעמים במהלך השנים האחרונות, תוך הסתמכות על פרטי השימוע האמור, אשר לא חל כל שינוי בנתוניו. מעבר לכך, תיערך בדיקה פנימית בעניין בטרם נשיב למוקד להגנת הפרט".


bottom of page