top of page

ילדי ה־SMA מגיעים היום לבג"ץ


רותם אליזרע, YNET


ועדת סל התרופות דירגה בתחילת השבוע את הטיפול מציל החיים בדרגה הגבוהה ביותר וקבע כי מדובר בתרופה חיונית ביותר עבור כל 80 הילדים. המשמעות היא שבשלב זה נותרה רק סוגיית התקצוב, על מנת שכל הילדים יוכלו לקבל את הטיפול בהקדם. "המדינה צריכה לממש את חובתה כלפי חיי ילדינו ולא להניח אותם לחמלה של חברת התרופות", אומרים ההורים שעתרו לבג"ץ באמצעות עו"ד תמיר בלנק ממשרד לוסטיגמן ובלנק. "הודעתו של השר ליצמן אינה מעניקה פתרון לסכנת החיים המרחפת מעל ראשם של ילדינו. איננו מבינים מדוע בחר השר לתת לנו להמשיך לחיות בפחד מהדרדרות למצב מסכן חיים", אמרו ההורים והוסיפו: "אנו קוראים לשר הבריאות לכנס ישיבת חירום יחד עם שר האוצר ולהכריז על תקציב חירום מיידי לטיפול ב־80 הילדים הנמצאים בסכנת חיים".


bottom of page