top of page

תעודה כחולה, מצרך מבוקש במזרח ירושלים


ניר חסון, הארץ


"תושבי מזרח ירושלים שביקשו אזרחות ישראלית נחשבו פעם לבוגדים ונורמליזציה היתה מילה מגונה. אבל הגדר שהפרידה את העיר מהרשות, הגישה של העירייה, תהליכים כלכליים ואולי גם ההבנה שפתרון מדיני אינו נראה באופק, הובילו לכך שמתחת לפני השטח, מזרח ירושלים מתקרבת למערבה"

"גם עו”ד עדי לוסטיגמן, שמייצגת תושבים בתהליך התאזרחות, אומרת שבקשת האזרחות הישראלית היא אמצעי להעצמה של הזהות הפלסטינית דווקא. “זה מה שמאפשר להם לשמור על האדמה שלהם ועל הזכויות שלהם במקום שבו הם גרים”, היא אומרת. “הם עדיין פלסטינים, זה שהם מקבלים אזרחות לא הופך אותם למתנחלים. להפך - זה מאפשר להם יותר חופש תנועה ואפשרות לשמור על קשר עם הפלסטינים בגדה, לעבוד ברמאללה ולגור איפה שהם רוצים בלי לתת דין וחשבון”.

bottom of page