top of page

15 שנה לחוק שאוסר על איחוד משפחות, אלפים חיים בלי מעמד


ניר חסון, הארץ


ההוראה הזמנית המונעת מפלסטינים שנישאו לישראלים לקבל מעמד הפכה בפועל לקבועה. המדינה טוענת שמתן מעמד יסכן את הציבור, אך לפי שב"כ שיעור מזערי מהמבקשים להתאחד מעורב בטרור.


עו"ד עדי לוסטיגמן, המייצגת רבים מחסרי המעמד, מוסיפה כי "הנתונים שניתנו היו כל כך אמורפיים שלא ניתן להתייחס אליהם". "הוא (ג.) אמר שמדובר באנשים 'שקשורים לטרור', מה זה 'קשורים'? מבחינתי זה יכול להיות חבר של מישהו שעשה פיגוע, לא ברור האם הוגשו כתבי אישום, האם הם הורשעו, האם זה כולל גם קרבה כלשהי למישהו אחר שזרק אבן. הנתונים האלו שומטים את הקרקע מתחת לחוק ומראים שהכנסת נרדמה בשמירה. זה לא רק פגיעה אמיתית בחיי משפחה וילדים, זה גם מכתים את השם של אוכלוסייה שלמה, ועל סמך מה? על סמך 17 איש ב-15 שנים שהיו אולי קשורים באיזה אופן שאנחנו לא יודעים לטרור?"


Comentarios


bottom of page