top of page

1,200 תושבי מזרח ירושלים קיבלו אזרחות בשנה שעברה, שיא מ-67'


ניר חסון, הארץ


בשל ביקורת שמתח בג"ץ, האיצה המדינה ב–2019 את קצב הטיפול בבקשות אזרחות של תושבי מזרח העיר, ואישרה יותר מפי שלושה בקשות לעומת 2018. מספר הסירובים זינק בשיעור דומה.


לצד זאת, נרשם גם מספר הסירובים הגדול ביותר בשנה אחת לבקשות הללו. הסיבה לזינוק בשני הנתונים היא האצת קצב הטיפול של רשות האוכלוסין בבקשות הללו, בעקבות ביקורת בג"ץ על איטיות התהליך. קצב הגשת הבקשות מצד הפלסטינים נשאר יציב בשנים האחרונות, כך גם שיעור אישור הבקשות. רק קצב בדיקת הבקשות נסק.


"כחלק מהשיטות לטיפול בבקשות התאזרחות משתמשים במשרד הפנים בפרקטיקות מתעמרות של התחקות אחר נכסים וחשבונות חשמל של המשפחה המורחבת ועידוד הלשנות", אמרה עו"ד לוסטיגמן. "בקשות מסורבות בגין מידע פלילי גם למי שלא נפתח תיק פלילי, בשל אי-ידיעת עברית גם למי שיודעת עברית טובה, בשל ארעיות למי שעני וגר בפחון ללא חיבור ראוי לחשמל ומים. המבקשים להתאזרח שאנחנו מייצגים מול רשות האוכלוסין מרגישים מבוזים ומושפלים".


Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page