top of page

תנו לחיות בארץ הזאת


אילנה המרמן, הארץ


כך נשלל מעמד של תושב קבע מתושבי ירושלים הפלסטינים - המקרה של משפחת ג'אוני, התקועה בשטח שסופח לירושלים אך הושאר מחוץ לחומת ההפרדה. כתבה ראשונה בסדרה על חוקים ותקנות מעבר לקו הירוק.


העתירה אל בית המשפט בעניינו, המתנהלת בראשות השופט ד"ר יגאל מרזל, מחזיקה 32 עמודים צפופים, חילופי המכתבים עם הרשויתו והפרוטוקולים של דיונים ו"שימועים" שנערכו בסוגיה שלו מחזיקים בוודאי עוד כמה עשרות עמודים. לאחרונה שלחה לשכת האוכלוסין וההגירה של משרד הפנים לעורכת הדין שלו עוד סירוב אחד בזו הלשון: "הנני מתכבדת להודיעך כי בקשתו של מרשך לרישיון ישיבת קבע נבחנה והוחלט לסרבה כמפורט להלן: על מנת שנוכל לבחון את הבקשה על מרשך להתגורר בישראל שנתיים לפחות. מרשך שוהה בישראל מיום 21.10.09, קרי נמצא פה פחות משנתיים. על כן הבקשה אינה קרטריונית".


Comments


bottom of page