top of page

תושבת מזרח ירושלים החולה באפילפסיה תקבל מעמד ארעי, אך אחותה שילדיה חולים - לא


אילן ליאור, הארץ


ה', ששני ילדיה סובלים מלקויות, לא קיבלה מעמד כי נישאה בנישואי ביגמיה. בג"ץ ביקר את רשות האוכלוסין: כמה רעות וקשות צריכות להיות שנותיו של אדם כדי שעניינו יצדיק מתן מעמד בישראל?


בג"ץ הורה להעניק מעמד ארעי לתושבת מזרח ירושלים הסובלת מאפילפסיה קשה ותלויה בשל כך בהוריה, תושבי ישראל. עם זאת, בית המשפט דחה את בקשת אחותה למעמד, אף ששני ילדיה, תושבי ישראל, סובלים מלקויות התפתחויות קשות ותלויים בעזרתה. היא מחזיקה כעת בהיתר שהייה זמני בלבד, ללא כל זכויות סוציאליות נלוות. הסיבה העיקרית לדחיית הבקשה היתה העובדה שנישאה לבעלה בנישואי ביגמיה.


בעקבות זאת עתרו השתיים לפני חמש שנים לבג"ץ, באמצעות עו"ד עדי לוסטיגמן. תחילה החזיר בית המשפט את עניינן לוועדה ההומניטרית, תוך הפניה לנסיבותיהן המיוחדות והחריגות. הוועדה החליטה בסוף 2013 להעניק לס' מעמד ארעי שיחודש מדי שנה, עד להתקנת תקנות שיאפשרו הסדרת ביטוח בריאות לפלסטינים שאינם תושבי ישראל. בקשתה של ה' נדחתה, בשל נישואי הביגמיה ואפיון בעיותיו של בנה כ"זניחות".


Comments


bottom of page