top of page

תושבי כפר פלסטיני נגד הביוב של ביתר עילית
יעל פרידסון, Ynet


ואדי פוכין, כפר פלסטיני השוכן בין צור הדסה לביתר עילית, ידוע במעיינות היפים המשקים את הגידולים החקלאיים. הכפר הוקם במאה ה-16 ותושביו משמרים שיטות גידול עתיקות. אך בשנים האחרונות התושבים הפלסטינים סובלים משפכי הביוב המגיעים מביתר עילית. תושבי הכפר התייאשו מפניות לעירייה והגישו לאחרונה תביעה לבית משפט השלום בירושלים, בדרישה כי יוציא צו מניעה קבוע שימנע את הזרמת השפכים לשדות שלהם.


עו"ד תמיר בלנק, המייצג את העותרים אמר: "ואדי פוכין הוא כפר שלו ופסטורלי, הידוע במעיינות הטובים שלו, ומכאן שמו. התביעה הוגשה לאחר הזרמת שפכים מביתר עילית, שהחלה כבר בראשית שנות ה-2000 וזיהמה את המים ואת האדמה של הכפר, התחום בעמק שבין בית"ר עילית לצור הדסה". "למרות התראות חוזרות ונשנות מצד הרשויות ותושבים ישראלים ופלסטינים כאחד, הנזק הקשה לכפר ולסביבה נמשך שנים ארוכות, מבלי שהעירייה פועלת באופן אפקטיבי לטיפול במצב או נותנת כל מענה או פיצוי לחקלאים ולתושבי הכפר, שנפגעו מהזיהום. התביעה הוגשה לאחר שהגיעו מי (ביוב) עד נפש".Comentarios


bottom of page