top of page

תושבותה בביטוח לאומי של אשה מירושלים המזרחית הושבה לה לאחר תביעה בבית הדין לעבודהאריה גולן, ורד פלמן, תאגיד השידור הישראלי

בית הדין לעבודה בירושלים מתח ביקורת על התנהלות הביטוח הלאומי בכל הנוגע לשלילת תושבות של אישה וארבעת ילדיה, תושבי מזרח ירושלים. כשלושה חודשים היו בני המשפחה הזו בלי ביטוח לאומי. רק סמוך למועד הגשת התגובה, הודיע המוסד לביטוח לאומי על השבת תושבותם של המשפחה וזאת חרף העובדה שהגישו השגה כבר קודם לכן.


המוסד בחר שלא להסביר מדוע בוטלה תושבותם של המשפחה ומדוע לא הושבה עד לתביעה.


עוה"ד תמיר בלנק ייצג את המשפחה מטעם המוקד להגנת הפרט והתראיין בכתבה: "לצערי הסיפור הזה הוא לא סיפור יחיד. המוסד לביטוח לאומי שלל תושבות ממשפחות רבות מירושלים המזרחית והדבר לא נפסק עד שמגיע לפתח בית הדין."


עוד קבעה השופטת הוצאות שעל המוסד לביטוח לאומי לשלם למשפחה - 6000 שח.


Comentários


bottom of page