top of page

שתלך לחפש מישהו אחר שינשים אותה


עקיבא אלדר, הארץ


משרד הביטחון מתכנן להפסיק את הטיפול הרפואי בילדה פלשתינאית שנפגעה קשות מתקיפת חיל האוויר.


המכתב ששלח משרד הביטחון אינו מתייחס לצורך של מאריה להיות בקרבת בית החולים בישראל ולאפשרות של השתלבותה, במגוריה ולימודיה בבית ספר. המכתב גם אינו מציין את מידת ומשך הסיוע שיינתן למשפחה מעבר לשנה אחת. אין גם שום התייחסות למכשור המיוחד לו תזדקק מאריה כשתגדל. בעתירה שהוגשה למחרת לבג"ץ בשמם של מאריה ואביה, על ידי עורכי הדין עדי לוסטיגמן ותמיר בלנק, נכתב כי מעבר לשטחים עלול להוות גזר דין מוות לילדה, שזקוקה לשיקום בסמוך לבתי חולים עם חדר מיון ומומחיות בבעיות נשימה וחוט שדרה.


לקריאת הכתבה המלאה בפורמט PDF

bottom of page