top of page

שמו הולך לפניו


אורי בר-שלום אגמון, הטלויזיה החברתית


עלי אלג'מל כבר לא יכול לקחת את בנו לרופא, קאהר אלג'מל לא יכול להמשיך לשלם לילדיו את השכר הלימוד לאוניברסיטה. עלי וקאהר הם רק שניים מתוך אלפי עובדים פלסטינים שנשללו מהם היתרי העבודה וכיום לא מסוגלים לפרנס את משפחותיהם. הענישה הקולקטיבית שמובילה הממשלה בשנתיים האחרונות שוללת את היתר העבודה ממי ששם משפחתו זהה לשם המשפחה של מי שעשה פיגוע. האם השיטה המעוותת הזאת של ליברמן-ביבי-בנט לא מתדלקת עוד פיגועים?


Comments


bottom of page