top of page

שב"ס קיבל הכשר מבית המשפט לפגוע בבריאות אסירים


שיחה מקומית, תמיר בלנק

בפסק דין תקדימי שניתן לפני כשבועיים על ידי השופט רון שפירא, נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, הוא קובע בפעם הראשונה שלאסירים בישראל אין זכות לקבל טיפול רפואי כמו זה שניתן לאנשים החיים בצדן השני של חומות הכלא, אלא עליהם להסתפק בטיפול נחות.


השופט שפירא נותן, למעשה, יד חופשית לשב"ס לפגוע בבריאות האסירים מעתה ואילך. לפי השופט שפירא, לא ועדת סל הבריאות, המורכבת ממומחי בריאות, כלכלנים ואנשי רוח, תקבע את היקף הטיפול הרפואי המגיע לאסיר, אלא ועדת חריגים מיוחדת של השב"ס, בראשות ראש אגף האסיר, שתתכנס בכל פעם שיידרש טיפול שעלותו מעל אלפי שקלים בודדים ותחליט אם לתת את הטיפולים על פי שיקולים תקציביים צרים.
Comments


bottom of page