top of page

רשות האוכלוסין מסרבת לאשר מעמד לישראלי לשעבר שמבקש לסעוד את אמו המבוגרת


מ' נולד וגדל בחיפה בתור אזרח ישראל. כשבגר החליט לצאת ללימודים בגרמניה, ושם אף הכיר את בן זוגו דאז. השניים התחתנו ומ' הגיש בקשה לקבל מעמד בגרמניה לאור נישואיו. על מנת לגבל אזרחות גרמנית נדרש ע"י שלטונות גרמניה לוותר על אזרחותו הישראלית, מה שלבסוף נאלץ לעשות כדי להשלים את ההליך.

בשנת 2021 מ', שבינתיים נפרד מבן זוגו בגרמניה, ביקש להגיע לישראל לאחר שאמו האהובה עברה אירוע מוחי קשה אשר הותיר אותה סיעודית. מ' אמנם צלח את ועדת החריגים של תקופת הקורונה והצליח להגיע לישראל, אך מאז כל בקשותיו לקבל מעמד כלשהו ממשרד הפנים כדי שיוכל להוסיף ולטפל באמו מבלי שחרב הגירוש תהיה מונפת מעל ראשו סורבו בזו אחר זו - וזאת על אף שהוועדה הממליצה למנכ"ל רשות האוכלוסין בנושאים הוניטאריים המליצה פה אחד לאשר את מעמדו של מ' בישראל.

מ' הגיש באמצעות עו"ד עדי לוסטיגמן ממשרדנו הליכים משפטיים בשביל שיוכל להשאר לצד אמו - אך בצעד חריג רשות האוכלוסין התנגדו אפילו לכך שיותר לו להשאר בישראל עד לסיום ההליך המשפטי.


עו"ד לוסטיגמן ומ' התראיינו על הנושא לתכנית 'יהיה בסדר' בגלי צה"ל - להאזנה לאייטם המלא


נציין שמאז שידור התכנית ניתן פסק דין בהסכמה בבית המשפט המחוזי לפיו מ' לא יגורש מישראל עד שיוכרע בנושא בקשתו ההומניטארית המתנהלת בבית הדין לעררים.

Комментарии


bottom of page