top of page

רישומי השב"כ מאשרים שימוש בשיטות חקירה שנאסרו על ידי בג"ץ


עמירה הס, הארץ


פלסטיני הגיש עתירה לביהמ"ש וטוען לפגיעה פיסית ונפשית חמורה בשל החקירות שעבר. הפרקליטות הצבאית אישרה שבחקירתו נעשה שימוש “באמצעים מיוחדים”.


מספטמבר 2011 ניסתה עמותת רופאים לזכויות האדם לברר אם ניתן לעציר הטיפול הרפואי הנדרש, ואם במקרה של שימוש בעינויים, הרופאים דיווחו על כך. בתגובה מסרה דוברת השב"ס ל"הארץ" ש"הצוות הרפואי של שירות בתי הסוהר אמון על שמירת חייהם ובריאותם של כ18,000 אסירים ועושה את עבודתה נאמנה, במקצועיות וברגישות". עורכות הדין שוגרי-בדראנה ולוסטיגמן כותבות כי גניזת כל התלונות על עינויים מבטאת "הסכמה, ואף עידוד, של מערכת אכיפת החוק לעינויים וליחס האכזרי בלתי אנושי והתעללות".
コメント


bottom of page