top of page

ק' חוגגת 85 וגם 5 שנים להתעמרות מצד משרד הפנים


נורית וורגפט, הארץ


החודש מלאו חמש שנים לטרטור הביורוקרטי של ק', אשה חולה בת 85: משרד הפנים מסרב לתת לה אשרה, ולכן אינה זוכה לטיפול רפואי.


בשבוע שעבר הגיש רל"א, באמצעות עורכת הדין עדי לוסטיגמן, עתירה מינהלית בדרישה לשנות את הנוהל כך שאלה שנמצאים בארץ מכוח נוהל הורה קשיש בודד, לא יושארו ללא גישה לשירותי הבריאות.


Opmerkingen


bottom of page