top of page

קפקא בירושלים || בלי תעודת זהות, חשבון בנק או ביטוח בריאות - שב"ח בביתו


ניר חסון, הארץ


למשפחתו של אמיר סלאימה יש ת.ז כחולות, אך בגלל שהוא נולד ברמאללה, משרד הפנים מסרב להעניק לו תעודה, והוא נשאר חסר זהות כבר 21 שנה.


בעתירה טוענת עו"ד עדי לוסטיגמן המייצגת אותו כי הזכות לקבלת מעמד חוקי מעוגנת בחוק הישראלי ובאמנות בינלאומיות שעליהן חתומה ישראל. "אמיר סלאימה גדל במשך כל חייו בישראל על קו התפר, בן להורים, שניהם תושבי ישראל, ואח לחמישה אחים ואחיות תושבי ישראל. זיקותיו המלאות נתונות לכאן. אין מקום אחר שאליו יוכל ללכת ושבו יוכל לקבל מעמד", נכתב בעתירה. "האטימות הזו כלפי אדם, כשגוף ממשלתי יודע שהוא קטין, מעוררת חלחלה ומלמדת על דו-הערכיות של המערכת כלפי הפלסטינים", אומרת לוסטיגמן. העתירה מסתיימת בשירו של ליאונרד כהן: "Show me the place Where you want your slave to go".


Comments


bottom of page