top of page

קבוצה של עובדים ערבים שפוטרו יחד מסניף כמעט חינם במודיעין תובעים מהרשת 590 אלף שקל


חיים ביאור, The Marker


ב-18 במארס השנה, פוטרו כל 19 העובדים הערבים מהסניף של הרשת במודיעין. לדבריהם, הקשר היחיד ביניהם הוא היותם ערבים. הרשת: בית המשפט מחק תביעה קודמת בעניין.


מהתביעה שהגיש עו"ד תמיר בלנק מהלשכה לסיוע משפטי עולה שבערב שבת, ב-18 במארס השנה, לאחר השעה 22:00 בלילה הוזמנו כל 19 העובדים הערבים של סניף רשת כמעט חינם במודיעין לבית קפה בשכונת בית חנינא שבירושלים. שם, מסר להם אחד מחברי ההנהלה מכתבי פיטורים. עילת הפיטורים היתה זהה: "אי התאמה למערכת והתנהגות שאינה הולמת". מבין 19 העובדים, 13 החליטו להגיש תביעה.


Comments


bottom of page