top of page

פלסטינים במזרח ירושלים עתרו נגד האפוטרופוס הכללי: "פועל לפינוי משיקולים זרים"ניר חסון, הארץ


תושבים פלסטינים ממזרח ירושלים עתרו נגד האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים בדרישה שיכיר בזכויות שלהם כדיירים בנכסים המנוהלים על ידו, ולא ישתף פעולה עם ארגוני מתנחלים מאחורי גבם. העתירה, שהוגשה על ידי עורכי הדין עדי לוסטיגמן ותמיד בלנק, מבקשת מבג"ץ לחייב את האפוטרופוס לפרסם נהלים מסודרים לניהול, מכירה והשכרה של הנכסים שלו במזרח ירושלים ושנהלים אלו יתחשבו בזכויותיהם של הדיירים הפלסטינים. שופט העליון יוסף אלרון קבע שמדינה צריכה להגיש את תגובתה לעתירה עד סוף פברואר.


Comments


bottom of page