פיצוי בגין עגמת נפש לעובדת זרה שהועסקה ללא היתר תוך פגיעה בחופש התנועה שלה


בטאון האגף לסיוע משפטי


בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע כי עובדת זרה שמעסיקה החזיק בדרכונה, אסר עליה לצאת מן הבית ונמנע מקיום חובתו להסדרת היתר עבודה – זכאית לפיצוי בגין עוגמת נפש בשל הפגיעה בחופש התנועה שלה והעסקתה ללא היתר, מה שגרם לה לחיים של הסתר והיחבא. בנוסף, חויב המעסיק בתשלום פיצויי פיטורים לעובדת, הפרשי שכר מינימום ופיצויים בגין הלנת השכר, וכן תגמול על עבודתה בימי המנוחה השבועית, פדיון חופשה ודמי הבראה.


לקראת העדכון באתר הסיוע המשפטי