top of page

פוגלמן ביקר בחריפות את הנחיית שקד להתעלם מפקיעת תוקפו של חוק האזרחות


נטעאל בנדל, בר פלג וחן מענית, הארץ

שופט בית המשפט העליון עוזי פוגלמן מתח ביקורת חריפה על מדיניות שרת הפנים איילת שקד, שקבעה כי על רשות האוכלוסין להמשיך להתנהל לפי חוק האזרחות - אף שתוקפו פג. החוק נועד למנוע מתן מעמד בישראל לפלסטינים הנשואים לישראלים. במהלך דיון בתיק חסוי, שהותר לפרסום לבקשת "הארץ", אמר פוגלמן: "זה מצחיק, ראינו שכנסת ישראל החליטה לא להאריך את החוק, ברור שניסיון לשמור על משטר של חוק בלי שהוא קיים לא יכול להיות". בהמשך תהה "אין יותר חוק, במה אנחנו דנים פה?".


עוד בשנת 1998 הגישה האישה בקשה לקבלת מעמד בישראל, אך זו נדחתה מצד רשות האוכלוסין וההגירה מכוח חוק האזרחות. היא עתרה על כך לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם דחה השופט אלכסנדר רון את עתירתה ואמר כי האישה מנצלת את ילדיה לקבלת מעמד בישראל. עורכת דינה של האישה, עו"ד הגר שחטר, הגישה על כך ערעור לעליון - שדן בנושא בסוף החודש שעבר בפני השופטים פוגלמן, יצחק עמית ודוד מינץ.\

Comments


bottom of page