top of page

ע' - האשה שהועלמה בעודה כאן


עוה"ד עדי לוסטיגמן, הארץ

ע', בת 50, נולדה, גדלה ולמדה בירושלים, כמו אמה וסבתה לפניה. כמו שבעת בנותיה. היא הייתה קיימת בעבר ואף ניתן לה מספר תעודת זהות. בגיל צעיר מאוד היא נישאה בעל כורחה לתושב שטחים. חיי הנישואים היו קשים, אכזריים. בן זוגה נהג להכותה תדיר והיא מצאה עצמה בורחת לבית אמה בירושלים. תחילה בורחת בעצמה וכשנולדו הילדים, ברחה עם ילדיה. בלחץ המשפחה ומפחד הבושה המשפחתית והחברתית והחשש לפגיעה בילדיה, הייתה שבה אל בעלה המתעלל עד החבטה הבאה.


כעבור תקופה קיבל בן זוגה של ע' היתרי שהייה בישראל מתוקף סיועו למדינה והמשפחה עברה להתגורר בירושלים וביפו. כשנכנס בן זוגה לכלא, היא הצליחה להתגרש ממנו. חברו של בן הזוג, שהיה שכן של ע' ביפו, נישא לה כאשה שלישית בנישואי פוליגמיה. גם הוא היה אלים וע' מצאה את עצמה שוב בנישואים אומללים.
4 comentários


H035610610
02 de jul.

Curtir

H035610610
02 de jul.

Curtir

H035610610
02 de jul.

Curtir

H035610610
02 de jul.


Curtir
bottom of page