top of page

עתירה נגד עיריית כפר סבא: הסרת השלט נגד הפרדה בחדר יולדות היא פגיעה בציבור


לי ירון, הארץ


שלט פרסום שנרכש ל-20 ימים בסמוך לבית החולים "מאיר" ומחה על ההפרדה בחדר היולדות הורד בתוך יממה. עתירה הארגונים זזים רופאים לזכויות אדם טוענת כי מדובר בפגיעה בחופש הביטוי.


העתירה הוגשה על ידי ארגון "זזים" וארגון "רופאים לזכויות אדם". בעתירה דורשים הארגונים לבטל את ההוראה שנתנה העירייה לחברת השילוט להוריד את השלט בשל "פגיעה בציבור". אנשי הארגונים שילמו לחברת השילוט העירונית אלפי שקלים על תלייתו למשך 20 ימים, אך הוא, כאמור, הורד לאחר פחות מ-24 שעות. בשבועיים האחרונים נתלו שלטים נוספים בסמוך לבתי החולים "שערי צדק" ו"הדסה" בירושלים, שם לא נתקלו בהתנגדות הרשות המקומית.


Comentários


bottom of page