top of page

על זכויותיהם של חולי הנפש בדיור הציבורי

על

יעקב כהן, בטאון מחוזי ירושלים - לשכת עו"ד


בית המשפט העליון הכיר בחולה נפש כדייר ממשיך בדירת אביו בדיור הציבורי, על אף שלא השלים את מלוא תקופת המגורים הקבועה בחוק בשל מגוריו בהוסטל טיפולי.


הפונה יוצג ע"י עו"ד תמיר בלנק והח"מ במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי.


Comments


bottom of page