top of page

עו"ד בפלנלית


עמירה הס, הארץ


כשעל עיניה פלנלית וידיה אזוקות מאחורי גבה, עמדה שלשום עורכת הדין עדי לוסטיגמן בחדר 301 בבית המשפט המחוזי בירושלים, והסבירה מדוע יש לשחרר את צלם העיתונות הירושלמי מוסטםא אל-חרוף מהכלא למועמדים לגירוש, שבו הוא עצור בלא משפט זה 70 יום. ועוד הסבירה מדוע גירושו לירדן בלתי אפשרי, כי הוא אינו אזרח או אפילו תושב שלה, ואין לו כל זיקה אליה כמו שאין לו זיקה ומעמד באף מדינה אחרת בעולם.


Comentarios


bottom of page