top of page

עוד צפויים טריקים נגד פסק הדין


עמירה הס, הארץ


הפלסטינים תושבי ירושלים הם ילידים. כך קבעו שופטי בית המשפט העליון בשבוע שעבר. כלומר, אין להשוותם ללא־יהודים שהיגרו לישראל מתוך בחירה, קיבלו מעמד תושב ואז עזבו. כפי שכתב ניר חסון בידיעה שהתפרסמה ביום שישי, זוהי פסיקה תקדימית.


הערעור לעליון שעורכי הדין עדי לוסטיגמן ואמיר חסן הגישו נגד החלטת מינץ מפרט מקרים קודמים רבים שבהם שופטים בבית המשפט המחוזי ביטלו החלטות של משרד הפנים לשלול את מעמד תושבות הקבע מפלסטינים ילידי ירושלים. זאת בעקבות מאות ערעורים של לוסטיגמן ועורכי דין אחרים. שופטי המחוזי בערעורים הפרטניים האלו התייחסו, בדרכם המנומסת, לאבסורד שבהשוואת מצבו של פלסטיני שנולד בירושלים למי שהשתקע בישראל וקיבל מעמד תושבות (כלומר, מי שחוק השבות לא חל עליו). במצטבר קבעו הפסיקות הפרטניות של שופטים שקבלת אזרחות בארץ אחרת ושהייה ממושכת בחו"ל לצורכי לימודים ועבודה אינן מבטלות את זיקתו של פלסטיני לירושלים ולארץ הולדתו.


Comments


bottom of page