top of page

נוהל שמתיימר להרתיע פלסטינים מלבצע פיגועים חובר כשלוש שנים לאחר יישומו


עמירה הס, הארץ


מאז 2016 התגייס הצבא לשלול היתרי כניסה מאלפי פלסטינים בעקבות הנחיית ליברמן הנוגעת לקרובי מפגעים. שנתיים אחר כך ביטל היועמ"ש את העילה לשלילת ההיתרים מרובם, אך עדיין לא ברור לגבי מי מתייחסות המגבלות.


הממונה על חוק חופש המידע ביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) אינה מכירה את חוק חופש המידע. היא אמרה זאת בדיון שהתקיים לפני פחות מחודש בעתירה מינהלית שמשרד הביטחון יבהיר מהם הקריטריונים לביטול היתר כניסה לישראל של קרובי משפחה של מבצעי פיגועים. כותב העתירה, עו"ד תמיר בלנק, שאל את הממונה האם שקלה את בקשתו (למידע) לפי סעיפים מסוימים בחוק חופש המידע, שמרככים את הפטור שניתן לשב"כ ממסירת מידע. תשובתה היתה: "לא יודעת. לא מכירה את החוק".


Comments


bottom of page