top of page

מת מפצעיו


עמירה הס, הארץ


בשבת שעברה מת מפצעיו עומר יונס, בן 20. הוא מת בבית החולים בילינסון, כעציר תחת שמירה, לפי הוראות שב"כ. אחיו ניסה במשך שבוע להשיג היתר כניסה לישראל כדי להיות לצדו. לשווא.


ביום רביעי בצהריים הגישו עורכי הדין הגר שחטר ותמיר בלנק עתירה דחופה למחוזי בירושלים, בשם עבד יונס ורל"א. בקשת יונס, כתבו עורכי הדין, "מצויה בגרעין מהותו של הקיום האנושי — לראות את אחיו הצעיר טרם מותו, לחבק ולנשק אותו, להיפרד ממנו ולאפשר לו למות בכבוד, כאשר אדם האוהב אותו שוהה לצדו ברגעיו האחרונים ומקל עליו את הכאב הפיסי והחרדה הנפשית אל מול המוות". עוד הזכירו, שבידי העותר יש היתר כניסה למרחב התפר, כזה שאינו ניתן ל"מנועים ביטחונית".

עו"ד עמיחי גימאני מפרקליטות ירושלים השיב בו בלילה: עבד יונס רשאי לראות את אחיו, ליום אחד בלבד, ורקבליווי מאבטחים מחברת שמירה פרטית. העלות — עליו. רשימת החברות נמצאת באתר המשרד לביטחון הפנים. על אף עמדתה שהדרישה לליווי חמוש בלתי סבירה, רל"א בדקה את זמינותן של חברות שמירה. שתיים לא ענו לטלפונים, וחברה שלישית אמרה כי המשטרה חייבת לאשר ולקבועא ת מספר המאבטחים החמושים הדרושים למשימה. אישור המשטרה מצריך פנייה מראש, ואינו ניתן. באותה חברה העריכו שלא יהיה אפשר לארגן צוות ליווי חמוש בערב חג. ביום חמישי ביקשה עו"ד שחטר מבית המשפט להורות על הנפקת היתר, בלי ליווי. עם ישראל חגג את סוף חג החירות, עם גשר לשבת. השופטת לא הספיקה לפסוק, ועומר יונס מת לבדו.


Commenti


bottom of page