top of page

משרד הבריאות מקדם הסדרת ביטוחי בריאות ל–28 אלף מבקשי מקלט בוגרים השוהים בארץ


בר פלג, הארץ

משרד הבריאות מקדם בחודש האחרון תוכנית להסדרת ביטוחי בריאות למבקשי מקלט המוגדרים כ"זרים שלא ניתן להרחיקם מישראל", כך נודע ל"הארץ". הדרישה הראשונית בעניין הוצגה על ידי שר הבריאות ניצן הורוביץ ואנשי משרדו לקראת הדיונים על תקציב המדינה הנערכים בימים אלה. על אף שישראל מכירה במבקשי המקלט כ"זרים שאינם בני הרחקה" — היא לא מעניקה להם זכויות סוציאליות דוגמת קצבאות מהביטוח הלאומי, ביטוח בריאות ושירותי רווחה. עקב כך, כ–28 אלף מבקשי מקלט בוגרים, מרביתם מאריתראה ומסודאן, נותרים ללא סיוע רפואי, אלא אם מדובר במקרי חירום.


בשבועות האחרונים הנחה שר הבריאות ניצן הורוביץ את אנשי הוועדה המשותפת למשרדי הבריאות והאוצר לבחון פתרונות עבור האזרחים הזרים השוהים בארץ ולזרז את הגשת מסקנותיה עקב דיוני התקציב. הוועדה הבין־משרדית הוקמה בעקבות החלטת בג"ץ בעתירה של עמותת "רופאים לזכויות אדם" בעניין ההסדר הביטוחי לקטינים מבקשי מקלט.


Comentários


bottom of page