top of page

מרוסיה באהבה, באשמת משרד הפנים


דנה ויילר-פולק, הארץ


מיד לאחר החתונה, גורשה אשתו של אמיר בוברמן. מאז עברו שלוש שנים, אבל הרשויות עדיין מסרבות לתת לה ולבתם לשוב לישראל.


"אין גבול להמצאת הדרישות ולאצטלות לסירוב הבקשה", אומרת עו"ד עדי לוסטיגמן, המייצגת את בוברמן, "בינתיים גדלה דנה ללא אביה וזכותו החוקתית לחיי משפחה נרמסת. אם יש בדיקות נוספות ניתן לבצען כשבני הזוג נמצאים יחד בארץ ולא בנפרד".


Comments


bottom of page