top of page

מספר התלונות שהוגשו נגד חוקרי שב"כ הוכפל בשנה החולפת


גילי כהן, הארץ


מנתונים שפורסמו בתשובת המדינה לעתירה שהגישו ארגוני זכויות אדם עולה כי מספר התלונות גדל פי ארבעה כמעט ב–2014 לעומת 2012.


נתונים אלו פורסמו במסגרת תשובת המדינה לעתירה שהגישו ארגון רופאים לזכויות אדם והוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נגד היועץ המשפטי לממשלה , המחלקה לבירור תלונות נחקרי שב"כ וחוקריו בשב"כ של פלסטיני שהלין כי עינו אותו במהלך חקירתו בחודש אוגוסט 2011. לא נכללו בתשובה מספרים קונקרטיים לגבי מספר התלונות שהוגשו. מגישי העתירה, עורכי הדין עדי לוסטיגמן ובאנה שוגרי־בדארנה, מבקשים מבג"ץ שיורה על פתיחה בחקירה פלילית כנגד חוקריו בשב"כ של הפלסטיני, וכן שיקבע נוהל פומבי שיסדיר את בדיקת התלונות לגבי חשד לעינויים ויקבע לוחות זמנים לבדיקה זו.Comments


bottom of page