top of page

"מבצע הניקוי" שעשוי לחרוץ את גורלם של אלפי פלסטינים


עמירה הס, הארץ


מאות פלסטינים עמדו במשך שעות בגשם וברוח בתקווה שהשב"כ "ינקה" אותם ויפתח בפניהם את האפשרות לעבוד בישראל.


על המסורבים לחכות שנה עד להגשת בקשה חדשה, או לערער בבית משפט לעניינים מינהליים. הצוות של מחסום ווטש עובד עם עו"ד תמיר בלנק, שמגיש את העתירות על סמך המידע שהנשים אספו וביררו. שלב זה כרוך בתשלום לאגרת בית המשפט ודמי טיפול משפטי (2,300 שקל יחד). עבודת ההתנדבות של הפעילות מוזילה את התהליך בהרבה, אך לרבים מהפונים גם אין הסכום הזה לתשלום. במשך שנות פעילותן הן הגישו, באמצעות עו"ד בלנק, 900 עתירות להסרת מניעה. שיעור ההצלחה עד 2017 היה 70%. ב–2017 הוא היה 63%.


Comments


bottom of page