top of page

לראשונה בישראל: קופת חולים תממן ניתוח בחוץ לארץ עבור טרנסג'נדריתבעקבות עתירה שהגושה באמצעות 'רופאים לזכויות אדם' ובהובלת עו"ד תמיר בלנק ממשרדנו, קיבלה הודיה בן-שמעון אישור על מימון הניתוח בחו"ל, לאחר שבארץ היה עליה לחכות לא פחות מארבע שנים.
Comments


bottom of page