top of page

לקראת יום ירושלים - עתירה לבג"ץ נגד הרחבת מצעד הדגלים לשכונות ירושלים המזרחית


עורכי הדין עדי לוסטיגמן ותמיר בלנק ממשרדנו, יחד עם גורמים נוספים ובהם עמותת עיר עמים, הגישו עתירה לבג"ץ כנגד כוונת מארגני מצעד הדגלים להרחיבו לשכונות בירושלים המזרחית. בכל שנה ביום זה מתרחשות תקריות אלימות וגזעניות רבות כנגד תושביה הפלסטינים של ירושלים, והרחבת המצעד לשכונות מגורים במזרחה של העיר מהווה פרובוקציה מכוונת - ועל כן חשיבותה של העתירה.


כפי שכתב ניר חסון העיתון הארץ: "עו"ד עדי לוסטיגמן, שהגישה את העתירה ביחד עם עו"ד תמיר בלנק, אמרה כי "מצעד הדגלים בירושלים הפך בשנים האחרונות לכסות ותירוץ להתפרעות ופריקת זעם בחסות המשטרה בתושבים פלסטינים ורכושם. השנה פועלים גורמי ימין, כולל נושאי משרות ציבוריות, להרחבת המצעד לשכונות פלסטיניות נוספות, מה שעלול להוביל לאלימות נוספת ולשיתוק החיים בירושלים המזרחית - הכל בניגוד לחוק ולתנאים שהציב בג"ץ בעבר".


Commentaires


bottom of page