top of page

להתחתן עם האויב


אריק וייס, מעריב


הוא: ישראלי בן 48. היא: פלשתינית בת 28. הם: הכירו, התאהבו, התחתנו ורוצים להקים משפחה. הבעיה: במשרד הפנים לא מכירים בנישואים ומאיימים לגרש אותה. בינתיים: בתעודת הזהות שלו מופיע המשפט "מצב משפחתי: לא ברור".


"מדהים שמשרד הפנים בוחר שלא להתייחס אליהם באנושיות המינימלית" אומרת עורכת הדין עדי לוסטיגמן, שהגישה את העתירה לבג"ץ. "תמיד נראה כי במקרים כאלה משרד הפנים מושך את הזמן מתוך תקווה כלשהי שבני הזוג יתייאשו ויזנחו את הרעיוןן. אבל כאן מדובר במקרה של סכנה ממשית לחייה של האישה, אך חות מפעם אחת שבה הודיע משרד הפנים לבני הזוג כי העניין בבדיקת גורמי ביטחון, כל התכתובת שנשלחה אליהם בנושא זכתה להתעלמות גורפת. זה מצב פשוט אבסורד, משום שהחוק קובע שרק אם מדובר במקרה חריג, פקידי משרד הפנים לא רשאים לסרב לרשום בני זוג כנשואים".
Comments


bottom of page