top of page

לא שומעים אותונורית וורגפט, הארץ

כמה זמן צריך לחכות למכשיר שמיעה? אם זה תלוי בשירות בתי הסוהר (שב"ס), אפשר לחכות גם עשר שנים. האסיר ג' אובחן כסובל מירידה בשמיעה כבר ב–2010, אבל אין לו מכשיר שמיעה. איך זה קורה? אפילו בעמותת רופאים לזכויות אדם (רל"א), שהגישו עתירה מינהלית בעניינו, לא לגמרי מבינים. ג' גם סובל מפוליפ באף, שמקשה עליו לנשום. לפחות שלוש שנים חלפו מאז הומלץ על ניתוח להסרתו, והוא עדיין מחכה. לפי העתירה נראה כי מדובר בשילוב של הזנחה ואדישות.


האחראי על קשר אתו מטעם רל"א, רכז פניות במחלקת הכלואים נאג'י עבאס, הוא שהעביר את המידע עליו מתבססת העתירה שהוגשה באמצעות עורך הדין תמיר בלנק.


Comments


bottom of page