top of page

לאנואר ראזם אין כל קיום או זהות מחוץ לחצר ביתושחר אילן, הארץ


אנואר גר במז' י-ם, אך אינו רשום בישראל או ברשות. הוא לא עובד, לא יכול להתחתן או אפילו לצאת מהבית. כתבה ראשונה בסדרה


כמעט כל עולמו של אנואר ראזם, בן 23, הוא הדירה של אביו ליד שער שכם בירושלים. חצר הדירה והבסטה של האב ממש למרגלות הדירה. ראזם איננו נכה או חולה, ובאופן רשמי הוא גם לא נדון למעצר בית; אבל במציאות הוא אסיר לכל דבר בביתו. ראזם הוא אחד מקבוצה של כמה מאות אנשים בישראל שאינם רשומים בשום מקום בעולם, לא בישראל, לא ברשות הפלשתינית ולא בשום מדינה. אין לו תעודה מזהה, אין לו מספר זהות. מבחינה ביורוקרטית הוא בעצם לא קיים.


コメント


bottom of page