top of page

כשפירושו האמיתי של חל"ת הוא גירושעמירה הס, הארץ

ב-1994 שללה ישראל את מעמד התושבות של 25,645 פלסטינים ילידי הגדה המערבית. זה כמעט חמישית ממספר הפלסטינים מהגדה שישראל שללה את מעמד התושבות שלהם לאחר כיבוש השטחים ב-1967 - 140 אלף. בעידן שבו רף ההיגעלות כל הזמן מטפס מעלה, ושבו בית ברחוב בלפור שואב את כל האנרגיה הביקורתית הישראלית, המשימה קשה במיוחד. בכל זאת ננסה.


ובכל זאת, מינואר עד אוקטובר 1994 המכונה המשומנת של המינהל האזרחי - הזרוע המבצעת של מדיניות הממשלה בשטח הפלסטיני הכבוש - טרחה לרשום יותר מ-25 אלף פלסטינים מהגדה המערבית כ"חל"תים" - חדל להיות תושב. הוראה מגבוה? יוזמה מקומית? איננו יודעים. ברור רק שממש לפני שמרשם האוכלוסין הועבר לסמכות הרשות הפלסטינית, אצו רצו הפקידים-הקצינים כדי להיפטר מכמה שיותר תושבים פלסטינים רשומים. ב-1993 רשמה ישראל 2,475 פלסטינים מהגדה כחל"תים (נתוני שתי השנים ניתנו בתשובה ששלחה בנובמבר יחידת מתאם הפעולות בשטחים לעו"ד עדי לוסטיגמן).


Comments


bottom of page